Доц.Павлина Григорова Кънчева, доктор

 

Лекции и материали по български език :

 

Материали по Медицинска терминология. Версия 2017/2018

 1.Термини и Терминология. СВАЛИ
 2.Модул "Българска анатомична терминология. Учебно помагало. СВАЛИ
   
   

Лекции по Българска граматика. Морфология. Версия 2017

 1.Въведение/Introductio СВАЛИ
 2.Съществително име/Substantivum СВАЛИ
 3.Прилагателно име/Adiectivum СВАЛИ
 4.Числително име/Numerale СВАЛИ


Лекции по Български език

Лекция No1-Българска азбука. СВАЛИ
Лекция No2-Конструкция "АЗ СЪМ". СВАЛИ
Лекция No3-Въпроси и въпросителни изречения. СВАЛИ
Лекция No4-Същестително име в българския език. СВАЛИ
Лекция No5-Прилагателно име в българския език. СВАЛИ
Лекция No6-Числително име в българския език. СВАЛИ
Лекция No7-Местоимение. СВАЛИ
Лекция No8-Лични местоимения в българския език. СВАЛИ
Лекция No9-Притежателни местоимения в българския език. СВАЛИ
Лекция N10-Показателни местоимения в българския език. СВАЛИ
Лекция No11-Глагол.Увод СВАЛИ
Лекция No12-Глагол.Лице&Число&Вид СВАЛИ
   
   

 

Списък No1 Български съществителни имена. СВАЛИ
Списък Nо2 Български прилагателни имена. СВАЛИ
Списък No3 Български глаголи. Спрежение вид и време. СВАЛИ

 Лекции по клиничен български език

 1.Анамнеза. СВАЛИ
 2.План.Паспортни данни.Сегашно заболяване СВАЛИ
 3.Анамнеза на живота. СВАЛИ
 4.Фамилна анамнеза. Системен разпит. СВАЛИ
 5.Анамнеза - Помагало. СВАЛИ
 6.Човешко тяло. СВАЛИ
 7.Кости. СВАЛИ
8.Дихателна система. СВАЛИ
 9.Симптоми от дихателната система. СВАЛИ
 10.Начални отдели на Дихателната система (горни дихателни пътища) / Храносмилателната система (устна кухина и гълтач)Начални отдели на Дихателната система (горни дихателни пътища) / Храносмилателната система (устна кухина и гълтач)
СВАЛИ
 Учебник по клиничен български език. СВАЛИ

Последни събития

Вътрешно първенство по баскетбол

Вътрешно първенство по баскетбол

Всяка година в ЦЕОФВС се провежда и вътрешно първенство по...

Вътрешно първенство по тенис.

Вътрешно първенство по тенис.

Вътрешното първенство по тенис се провежда всяка година и кл...

За първа година на летния лагер се проведе учебен курс по каяк

За първа година на летния лагер се проведе учебен курс по каяк

За първи път в летния лагер на Равда 2012 беше включена и...

Медицински университет

arka1

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 

Реклама

"Олимпийски надежди" Равда Най-доброто място за почивка "Олимпийски надежди" гр.Равда

Хотел "Катерина" Банско Посетете Хотел "Катерина" гр.Банско .

За контакти

  • Администр. езици: +359 2 953 36 34
  • Директор спорт: +359 2 952 03 99
  • Факс: +359 2 953 36 34

 

Намерете ни в

Адрес на центъра

ЦЕОФВС - Център по езиково обучение,физическо възпитание и спорт
Адрес:
София 1431,ул.Здраве 2