пр.Мина Петрова Петрова

minaМина Петрова е родена в град Русе през 1987 г. Завършила е НГДЕК „Константин Кирил-Философ”, откъдето се насочва към занимания с Класически езици и култура. Завършва гимназията с профил Латинистика и италиански език. От 2012 г. е магистър по Класическа филология с магистърска теза в областта на римската литература от епохата на Август.

Започва преподавателската си дейност през 2010 г. като хоноруван преподавател по латински език в ЦЕОФВС към МУ София. От 2013 г. е назначена като щатен преподавател по Латинска мединска специализирана терминология. Преподава на студентите от специалности: Медицина, Дентална медицина, Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Здравен мениджмънт.

Сред академичните й интереси са: Медицинска терминология, История на медицината, Целз, Везалий, Медицинска хуманитаристика, Медицина в литературата, Римска поезия, Римска комедия, Теория на литературата и др.

Последни събития

Вътрешно първенство по баскетбол

Вътрешно първенство по баскетбол

Всяка година в ЦЕОФВС се провежда и вътрешно първенство по...

Вътрешно първенство по тенис.

Вътрешно първенство по тенис.

Вътрешното първенство по тенис се провежда всяка година и кл...

За първа година на летния лагер се проведе учебен курс по каяк

За първа година на летния лагер се проведе учебен курс по каяк

За първи път в летния лагер на Равда 2012 беше включена и...

Медицински университет

arka1

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 

Реклама

"Олимпийски надежди" Равда Най-доброто място за почивка "Олимпийски надежди" гр.Равда

Хотел "Катерина" Банско Посетете Хотел "Катерина" гр.Банско .

За контакти

  • Администр. езици: +359 2 953 36 34
  • Директор спорт: +359 2 952 03 99
  • Факс: +359 2 953 36 34

 

Намерете ни в

Адрес на центъра

ЦЕОФВС - Център по езиково обучение,физическо възпитание и спорт
Адрес:
София 1431,ул.Здраве 2