Учебни програми на сектор чужди езици

 

                                                     ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОКТОРАНТИ
 
 1.ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ЗАЧИСЛЕНИ ДОКТОРАНТИ  Свалете   pdf-icon
 2.ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ  Свалете   pdf-icon
                                                                    АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 
 1.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  Свалете   pdf-icon
 2.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ  Свалете   pdf-icon
 3.УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГОДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 Свалете   pdf-icon
 4.КОНСПЕКТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ - ДОКТОРАНТИ   Свалете   pdf-icon
 5.ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПИТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА АСИСТЕНТИ

 Свалете   pdf-icon
 6.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 1:общоезиков курс по английски език за напреднали /подготовка за специализиран език/  Свалете   pdf-icon
 7.ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 2:курс по английски език за специализирани цели  Свалете   pdf-icon
 8.ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ЗАЧИСЛЕНИ ДОКТОРАНТИ (РЕДОВНО, ЗАДОЧНО ИЛИ НА СВОБОДНА ПОДГОТОВКА)  Свалете   pdf-icon
                                                                         ФРЕНСКИ ЕЗИК
   
 1.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА /задължителен курс/

 Свалете   pdf-icon
 2.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ /задължителен курс/

 Свалете   pdf-icon
 3.КОНСПЕКТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ - ДОКТОРАНТИ  Свалете   pdf-icon
 4.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - МОДУЛ : специализиран френски език за стоматологични цели

 Свалете   pdf-icon
 5.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 1 : общоезиков курс по френски език като 2-ри чужд език

 Свалете   pdf-icon
 6.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 2 : общоезиков курс по френски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

 Свалете   pdf-icon
 7.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА МОДУЛ 3 /избираем курс/:специализиран френски език за медицински цели

 Свалете   pdf-icon
                                                                         НЕМСКИ ЕЗИК
  
 1.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НИВО  Свалете   pdf-icon
 2.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НИВО

 Свалете   pdf-icon
 3.КОНСПЕКТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ - ДОКТОРАНТИ

 Свалете   pdf-icon
 4.ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 1 : немски език като втори чужд език

 Свалете   pdf-icon
 5.ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 2 : немски език- подготовка за специализиран език

 Свалете   pdf-icon
 6.ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 3 : немски език за специализиран език

 Свалете   pdf-icon
 7.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - МОДУЛ 1 : общоезиков курс по немски език за напреднали / подготовка за специализиран език /

 Свалете   pdf-icon
 8.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - МОДУЛ 2 : специализиран немски език за стоматологични цели  Свалете   pdf-icon
                                                                           РУСКИ ЕЗИК
  
 1.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 Свалете   pdf-icon
 2.КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ - ДОКТОРАНТИ

 Свалете   pdf-icon
 3.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 0 : общоезиков  курс по руски език като 2-ри чужд език

 Свалете   pdf-icon
 4.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 1 : общоезиков  курс по руски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

 Свалете   pdf-icon
 5.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МОДУЛ 2 : специализиран руски език за медицински цели

 Свалете   pdf-icon
 6.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - МОДУЛ 1: руски език – подготовка за специализиран език

 Свалете   pdf-icon

 

 

 

Последни събития

Вътрешно първенство по баскетбол

Вътрешно първенство по баскетбол

Всяка година в ЦЕОФВС се провежда и вътрешно първенство по...

Вътрешно първенство по тенис.

Вътрешно първенство по тенис.

Вътрешното първенство по тенис се провежда всяка година и кл...

За първа година на летния лагер се проведе учебен курс по каяк

За първа година на летния лагер се проведе учебен курс по каяк

За първи път в летния лагер на Равда 2012 беше включена и...

Медицински университет

arka1

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 

Реклама

"Олимпийски надежди" Равда Най-доброто място за почивка "Олимпийски надежди" гр.Равда

Хотел "Катерина" Банско Посетете Хотел "Катерина" гр.Банско .

За контакти

  • Администр. езици: +359 2 953 36 34
  • Директор спорт: +359 2 952 03 99
  • Факс: +359 2 953 36 34

 

Намерете ни в

Адрес на центъра

ЦЕОФВС - Център по езиково обучение,физическо възпитание и спорт
Адрес:
София 1431,ул.Здраве 2